Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa d'iniciatives locals d'Ocupació (I+O)

Convocatòria 2009

El Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant aquesta convocatòria, promou subvencions destinades a la creació d'activitat econòmica i a la generació de llocs de treball estables, en sectors emergents o estratègics per al territori a través del foment de l'activitat empresarial i amb el suport de les entitats locals.

Fases del programa

Primera: Qualificació d'iniciativa local d'ocupació

Fase prèvia en què les entitats locals donen el suport als projectes empresarials. En cas de complir els requisits els projectes o empreses obtenen la qualificació d'Iniciativa local d'Ocupació (I+O) i s'inscriuen en el registre corresponent, la qual cosa les habilita per accedir a les subvencions del programa.

Temporalment es tanca la convocatòria per presentar noves sol·licituds de qualificació.

Segona: Subvencions

Els projectes o empreses que hagin estat qualificats d'iniciativa local d'ocupació (I+O) per part del Servei d'Ocupació de Catalunya podran sol·licitar, dins de l'any següent a l'inici de la seva activitat econòmica, les ajudes següents:

1. Contractació indefinida: per a contractacions de persones en situació d'atur amb caràcter indefinit (4.808,10 euros per lloc de treball a jornada completa, o la part proporcional si és jornada parcial)

2. Cooperatives i Societats Laborals: per als/les socis/òcies treballadors/res en situació d'atur que s'hi integrin amb caràcter indefinit (4.808,10 euros per soci/òcia a jornada completa, o la part proporcional si és jornada parcial)

3. Financera: per reducció fins a 3 punts de l'interès dels préstecs destinats a inversions per a la creació i posada en marxa de l'activitat empresarial (amb un límit màxim 5.108,60 euros per lloc de treball estable creat).

4. Suport a la funció gerencial: destinada a millorar la capacitat del promotor/a per a la presa de decisions empresarials (75% del cost de l'acció amb un límit de 12.020,24 euros), mitjançant l'ajut per a tutoria, ajut per a formació i ajut per a la realització externa d'estudis i informes sobre l'activitat.

5. Assistència tècnica: per facilitar la contractació d'experts/es tècnics/ques d'alta qualificació per a la millora de l'activitat empresarial i el bon fi d'aquesta activitat. (50% dels costos salarials amb el límit de 18.030,36 euros).

Per a aquesta segona fase cada any es publica una convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per poder demanar les subvencions.

Mesures que impulsa aquest programa

  • La creació d’activitat econòmica i la generació de llocs de treball estables en sectors emergents o estratègics per al territori, a través del foment de l’activitat empresarial i amb el suport de les entitats locals.
  • Afavorir les empreses de nova creació en casos de tancaments empresarials, deslocalitzacions, etc..  impulsades pels propis treballadors i treballadores.

Beneficiaris

Les empreses beneficiàries són microempreses i petites empreses, en tots els casos amb una plantilla inferior a 25 persones treballadores en el moment de la seva constitució i han d'estar prèviament qualificades d'iniciativa local d'ocupació (I+O).

Col·lectius destinataris

Les accions s'adrecen de manera prioritària a les persones en situació d'atur i inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Finançament

1.200.000 euros

Amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Normativa

  • Ordre TRI/125/2006 (format PDF, 55 kB), de 17 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l'ocupació en col·laboració amb entitats locals.
  • Resolució TRE/653/2007 (format PDF, 81 kB), de 27 de febrer, de desplegament de l'Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l'ocupació en col·laboració amb entitats locals i s'obre la convocatòria per a l'exercici 2007.
  • Resolució TRE/2395/2008, de 25 de juliol, per la qual es modifica el capítol 4 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, i s'obre la convocatòria per a l'exercici 2008 per presentar les sol·licituds per a l'obtenció de subvencions públiques destinades a les empreses qualificades d'iniciatives locals d'ocupació (I+O).
  • Resolució TRE/2168/2009 , de  27 de juliol, per la qual es modifica l'article 45 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, es tanca el termini de presentació de sol·licituds de qualificació i s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a empreses qualificades d'iniciatives locals d'ocupació (I+O).

Exemples de bones pràctiques

Exemples de bones pràctiques 

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

Aula Activa   CIFO   CV en línia   Campanyes Agràries   Centres col·laboradors   Connecta't   Contrat@   Convocatòries   Incentius a les empreses   Legislació   Oficines de Treball   Orientació per trobar feina   Portal Feina Activa   Programa Forma i Contracta   Programa d'iniciatives locals d'ocupació (I+O)   Programa temporal de protecció per desocupació i inserció   Projectes Innovadors   Renovació de la demanda   Serveis de formació   Treball als barris   Treballar a l'estranger, Eurodissea i Leonardo, Xarxa Eures   cursos FP.CAT   e-formació   e-formació