Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Treball als barris ***

Convocatòria 2009

El Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Projecte "Treball als barris" promou la realització d'accions complementàries a la Llei de barris, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, les persones destinatàries de les quals són aquelles que viuen als barris que tenen aprovats projectes d'intervenció integral per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny.

En la convocatòria 2007 més de 3.000 persones de 56 barris de 47 municipis de Catalunya es van beneficiar directament dels programes subvencionats a través d'aquesta iniciativa.

En la convocatòria 2008, es van beneficiar dels ajuts del Projecte "Treball als barris" un total de 80 barris de 64 municipis, amb accions adreçades a prop de 6.000 destinataris directes.

A la convocatòria 2009 poden participar els 92 barris aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins a aquest moment, així com els barris que resultin seleccionats enguany. Aquests darrers disposaran d'un termini específic de sol·licitud, un cop el Departament de Política Territorial i Obres Públiques hagi resolt la seva convocatòria de l'any 2009.

Documentació

Beneficiaris

Les entitats locals de Catalunya que tenen aprovats projectes d'Intervenció integral en barris o àrees urbanes, per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, des de l'any 2004 i a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, posteriorment desplegada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre.

Finançament

20.000.000 euros.

Cofinançament del Fons Social Europeu.

Normativa

  • Resolució TRE/2119/2009, de 21 de juliol, d'ampliació dels crèdits disponibles per a les subvencions que s'atorguin d'acord amb la Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris.
  • Decret 369/2004, (format PDF, 97 kB) de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. (DOGC 4215 - 09/09/2004)
  • La normativa específica de cadascuna de les accions o dels programes de polítiques actives d'ocupació i de desenvolupament local es troba referenciada a la guia de prescripcions tècniques i guió per a l'elaboració del pla d'execució anual.
  • Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions en el marc del Projecte "Treball als barris".
  • Correcció d'errades a la Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte "Treball als Barris" (DOGC núm. 5404, pàg. 49787, de 19.6.2009).

Si voleu realitzar qualsevol consulta, us podeu adreçar a: barris.soc@gencat.cat

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

Aula Activa   CIFO   CV en línia   Campanyes Agràries   Campanyes Agràries   Centres col·laboradors   Connecta't   Contrat@   Convocatòries   Incentius a les empreses   Legislació   Oficines de Treball   Orientació per trobar feina   Portal Feina Activa   Programa Forma i Contracta   Programa d'iniciatives locals d'ocupació (I+O)   Programa temporal de protecció per desocupació i inserció   Projectes Innovadors   Renovació de la demanda   Serveis de formació   Treball als barris   Treballar a l'estranger, Eurodissea i Leonardo, Xarxa Eures   cursos FP.CAT   e-formació   e-formació