Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Projectes Innovadors

Convocatòria 2010

El Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant aquesta convocatòria, promou projectes innovadors, integrals, sostenibles en el temps i susceptibles de ser transferits.

L'objectiu dels Projectes innovadors és millorar la qualitat de l'ocupació i la cohesió social a Catalunya incidint en l'estabilitat de l'ocupació, el nivell de qualificació de les persones, la seguretat i salut laborals, la igualtat d'oportunitats, la integració en el mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats, l’equilibri territorial, la competitivitat de les empreses i el suport de l’activitat econòmica, especialment l’impuls de sectors emergents i el foment de l’emprenedoria.

Els projectes innovadors s’han d’emmarcar en els següents eixos estratègics:

  1. Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de l’ocupabilitat, la qualificació professional i la competitivitat.
  2. Impuls i desenvolupament de sectors emergents d'alt valor afegit.
  3. Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.
  4. Foment de l’emprenedoria innovadora i de qualitat.

Els tipus de projectes seran:

  • Projectes experimentals o projectes pilot en alguns dels eixos que abordin la creació i desenvolupament de noves tècniques i metodologies.
  • Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicador i susceptibles de ser transferits.

Documentació

Beneficiaris de la subvenció

Persones jurídiques públiques o privades que duguin a terme actuacions per a la millora de l'ocupació a Catalunya.

Data límit de presentació de sol·licituds

El termini de sol·licituds per a la convocatòria 2010 ja ha finalitzat.

Termini d’execució dels projectes

Els projectes són plurianuals. S’hauran d’iniciar, com a màxim, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la Resolució i, en qualsevol cas abans del 31 de desembre de 2010.

El termini d’execució serà fins el 31 de desembre del 2011.

El pressupost total per aquesta convocatòria de subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu és de 11.500.000,00 euros (2010-2011).

Normativa

  • Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
  • Ordre TRE/340/2010, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu, i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds.

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

Aula Activa   CIFO   CV en línia   Campanyes Agràries   Centres col·laboradors   Connecta't   Contrat@   Convocatòries   Incentius a les empreses   Legislació   Oficines de Treball   Orientació per trobar feina   Portal Feina Activa   Programa Forma i Contracta   Programa d'iniciatives locals d'ocupació (I+O)   Programa temporal de protecció per desocupació i inserció   Projectes Innovadors   Renovació de la demanda   Serveis de formació   Treball als barris   Treballar a l'estranger, Eurodissea i Leonardo, Xarxa Eures   cursos FP.CAT   e-formació   e-formació