Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Forma i Contracta 2010

Oberta la convocatòria 2010

El Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Forma i Contracta, una línia de finançament per a empreses que necessitin contractar treballadors o treballadores de forma immediata. El finançament es destina a la formació de persones, prioritàriament, en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa de contractar com a mínim el 60% d'aquestes persones. El contracte haurà de ser de sis mesos de durada en endavant. La contractació dels participants s'haurà de realitzar en un termini no superior a 4 mesos des de la data de finalització de l'activitat formativa i la corresponent alta a la Seguretat Social.

Documentació i impresos

Entitats beneficiàries

Es podran beneficiar d'aquest programa les empreses, les seves associacions o altres entitats que subscriguin el compromís de contractació. I també podran tenir la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions les persones o entitats previstes a l'article 11.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les accions formatives podran començar de forma immediata a la notificació de la resolució d'atorgament i com a màxim fins el 31 de desembre de 2010.

Col·lectius destinataris

El col·lectiu prioritari són les persones no ocupades demandants d'ocupació inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya abans de l'inici de l'acció formativa, sens perjudici de la participació de persones treballadores en actiu.

Des del SOC es fomentarà la participació d'alumnes que presentin major dificultat en la incorporació en el mercat de treball i també es fomentarà la igualtat d'oportunitats.

Per aquesta convocatòria és prioritària la participació de les persones beneficiàries del programa de Protecció per Desocupació i Inserció (PRODI).

Data límit de presentació de sol·licituds

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el 15 de novembre de 2010.

Termini acció formativa

L'acció formativa subvencionada podrà finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2011.

Finançament

3.500.000 euros

Aquesta línia de subvenció rep cofinançament la Conferència Sectorial.

Normativa

  • Resolució TRE/2705/2010, de 2 d'agost, d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds que preveu la Resolució TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2010.
  • Resolució TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2010.

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

Aula Activa   CIFO   CV en línia   Campanyes Agràries   Centres col·laboradors   Connecta't   Contrat@   Convocatòries   Incentius a les empreses   Legislació   Oficines de Treball   Orientació per trobar feina   Portal Feina Activa   Programa Forma i Contracta   Programa d'iniciatives locals d'ocupació (I+O)   Programa temporal de protecció per desocupació i inserció   Projectes Innovadors   Renovació de la demanda   Serveis de formació   Treball als barris   Treballar a l'estranger, Eurodissea i Leonardo, Xarxa Eures   cursos FP.CAT   e-formació   e-formació