Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

El meu currículum

El currículum és la primera notícia que rep una empresa d'una persona candidata. En aquest apartat s'indiquen les regles bàsiques per redactar un bon currículum.


EL MEU CURRÍCULUM

En aquest document trobareu idees i instruccions que us seran útils a l'hora d'escriure el vostre currículum vitae per adreçar-lo a una empresa, i alguns exemples que us guiaran en els continguts.

Un bon currículum, complementat amb la carta de presentació, és una eina molt important per presentar la vostra candidatura a un lloc de treball en una empresa del vostre sector (autocandidatura), i per respondre a un anunci d’oferta de feina.

Després de la publicació d’una oferta de feina, la primera notícia que rep una empresa d'una persona candidata és la carta de presentació i el currículum.

El currículum és un document que conté la informació personal i professional necessària sobre la persona candidata, on es destaca tot allò positiu i valuós de la seva experiència. L'objectiu del currículum és obtenir una entrevista personal.

Les estadístiques mostren que el 75% de les candidatures són descartades pel currículum abans d'arribar a la fase de l'entrevista, de manera que el currículum es converteix en l’eina publicitària de qui busca una ocupació i, per tant, és un document molt important que s'ha de cuidar especialment.

CONTINGUT DEL CURRÍCULUM

L'estructura bàsica d'un currículum vitae és comuna a tots els formats, les diferències es troben en l'ordenació dels elements que el componen:

Dades personals: el nom, els cognoms, l'adreça, el telèfon (particular i mòbil) i l'adreça electrònica. En aquest apartat es poden incloure, però no és imprescindible segons els casos, el lloc i data de naixement, la nacionalitat, el DNI.

Estudis realitzats: ha de contenir les dates en què s'han realitzat els estudis, la titulació obtinguda i el centre en el qual s'han cursat.

Aquest apartat és molt important per a les persones que busquen la seva primera feina; En aquest cas, si la mitjana de les notes obtingudes és rellevant, cal fer-ho constar.

Altres estudis: a més dels estudis reglats i reconeguts oficialment, és possible que s'hagin cursat estudis complementaris. Si és així, cal especificar-los.

Idiomes: cal indicar l'idioma i el nivell aconseguit. Els materns, n'hi ha prou amb especificar-los.

Informàtica: programes que es dominen i entorn que se sap emprar ( PC i/o MAC). També és important especificar els coneixements que es tenen d'Internet.

Experiència professional: ha de proporcionar informació sobre:

 • Empreses i sectors en els quals s'ha treballat anteriorment.
 • Funcions i responsabilitats assumides.
 • Període de temps en què s'ha treballat en cadascuna d’aquestes.

És interessant que destaqueu especialment en aquest apartat aquella experiència que és rellevant per a l'oferta de feina a la qual us presenteu.

Altres dades d'interès: és un apartat on es poden especificar diferents aspectes que poden reforçar definitivament el currículum professional: aficions, referències, capacitacions personals, etc.
No és un apartat obligatori ni necessari si l'empresa no ho indica.

PERSONALITZAR EL CURRÍCULUM

No hi ha un model únic de currículum. Perquè el vostre currículum sigui efectiu, adapteu-lo per a cada oferta tenint en compte la trajectòria formativa i professional i els detalls de l'oferta concreta del lloc de treball.

Podeu canviar l'ordre dels blocs o apartats, sí així aconseguiu més eficàcia en el currículum. Per exemple, podeu posar l'experiència abans que la formació, en el cas en què considereu que per a un determinat lloc de treball la vostra experiència és més important que els estudis realitzats.

Us presentem a continuació quatre tipus de currículum, per tal que trieu el que millor s'adapta a la vostra situació actual, pensant sempre en el lloc de treball al qual voleu accedir.

 1. Cronològic ascendent: si teniu poca experiència, ordeneu les dates per ordre cronològic, de manera que destaqui l'evolució positiva.
 2. Cronològic descendent: ordeneu les dates començant per la més recent fins a la primera, si la vostra experiència és llarga o si voleu trobar feina en allò que heu realitzat recentment.
 3. Funcional: ordeneu les dades del currículum en funció de les àrees professionals si heu treballat en dos sectors o més que semblin diferents o que no tinguin una clara relació entre ells.
 4. Europeu: especialment indicat si desitgeu sol•licitar una feina a la Unió Europea.

FEU EL VOSTRE PROPI CURRÍCULUM

El SOC us proporciona una eina per ajudar-vos a redactar el vostre currículum de manera senzilla (en 5 passos) i ràpida (30 minuts). En finalitzar, el podreu desar al vostre ordinador, modificar-lo i editar-lo amb un editor de textos.

També podreu enviar-lo directament per correu electrònic.

LA CARTA DE PRESENTACIÓ

Aquí trobareu idees i instruccions que us seran útils a l’hora d’escriure una carta de presentació, així com alguns exemples en funció que sigui una carta de resposta a una oferta concreta o una carta d’autocandidatura.

Si és important redactar un bon currículum, no ho és menys acompanyar-lo d’una bona carta de presentació que de forma esquemàtica situï el seleccionador en relació amb el lloc de treball al qual optem. És convenient destacar els aspectes més rellevants de la vostra experiència o formació per al càrrec que us interessa.

Per redactar una carta en resposta a un anunci:

 • Llegiu atentament l'anunci o l’oferta de feina.
 • Analitzeu les necessitats de l'empresa. Quin tipus de professional estan buscant?
 • Feu una carta a mida: seleccioneu els aspectes del currículum que convé destacar per suscitar l'interès en funció de les necessitats de l'empresa que realitza l'oferta.

Per redactar una carta que serà enviada per iniciativa pròpia (autocandidatura): S’utilitza quan s'envia per iniciativa pròpia el currículum a una empresa perquè el tinguin en compte en el moment en què sorgeixi una vacant o es creï un nou lloc de treball.

 • Procureu aconseguir el màxim d'informació sobre l'empresa i les seves necessitats.
 • Trobeu un motiu per demostrar el vostre interès per col·laborar amb ells.
 • Seleccioneu els aspectes del currículum que us interessa oferir a l'empresa perquè sabeu que els valoraran positivament.

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

Aula Activa   CIFO   CV en línia   Campanyes Agràries   Campanyes Agràries   Centres col·laboradors   Connecta't   Contrat@   Convocatòries   Incentius a les empreses   Legislació   Oficines de Treball   Orientació per trobar feina   Portal Feina Activa   Programa Forma i Contracta   Programa d'iniciatives locals d'ocupació (I+O)   Programa temporal de protecció per desocupació i inserció   Projectes Innovadors   Renovació de la demanda   Serveis de formació   Treball als barris   Treballar a l'estranger, Eurodissea i Leonardo, Xarxa Eures   cursos FP.CAT   e-formació   e-formació