Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Formació de formadors

Formació de formadors

El Servei d'Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb el Fons Social Europeu, posa en marxa un programa de formació dirigit als formadors i formadores de formació professional per a l'ocupació (ocupacional i contínua) amb el doble objectiu de contribuir a la formació permanent dels formadors i formadores, tant metodològica com tècnica, i la de millorar la qualitat de les accions formatives dirigides a tots els treballadors i treballadores de Catalunya, tant en situació de desocupació com en actiu.

El programa de formació de formadors i formadores s'emmarca dins la directiva de millora de la qualitat de la formació i per tant, de millora de la qualificació de les persones treballadores, tant si es troben en situació d'atur com en actiu. En conseqüència, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'espera que els experts docents de tots els centres de formació homologats participin i n'obtinguin el màxim profit.

Formació Metodològica

Accions formatives dins la programació dels cursos de formació per a l'ocupació dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

El Servei d'Ocupació de Catalunya posa en marxa durant l'any 2010, dins la programació de cursos de formació per a ocupació dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional del SOC (CIFO), un seguit de cursos presencials d'especialitats de l'àrea de Formació dins la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, dirigides tant a treballadors/es en situació d'atur que són demandants d'ocupació inscrits a les Oficines de Treball de la Generalitat, com a treballadors/es en actiu, en la proporció que es determini en cada cas.

Les preinscripcions es poden fer directament en els CIFO o bé online mitjançant el cercador d'oferta formativa, on també es pot consultar el programa de cada especialitat.

Formació Tècnica

A continuació es mostra la relació de cursos de formació tècnica de formadors i formadores actualment disponible.

Els requisits per sol·licitar la participació en els cursos: ser formador/a de formació professional i tenir el nivell d'entrada exigit per a cada programa.

També, com a criteris de selecció, es tindran en compte: l'ordre de presentació de les sol·licituds i la relació de l'acció sol·licitada amb l'especialitat que imparteix el formador.

Cursos de perfeccionament tècnic en especialitats relacionades amb la família professional d'Arts Gràfiques i amb l'àrea de disseny aplicat a la Indústria Tèxtil


Els formadors i formadores interessats/des trobaran informació més detallada sobre aquests cursos a:

CIFO L'Hospitalet
Ctra. Mig, 24 -08907 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 260 31 20
Fax: 93 260 31 21
Bústia de contacte

Cursos de perfeccionament tècnic en especialitats relacionades amb la família professional de Fabricació Mecànica


Els formadors i formadores interessats/des trobaran informació més detallada sobre aquests cursos a:

CIFO Sant Feliu
Hospitalet, 3 (cantonada N-II) - 08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 685 77 90
Fax: 93 685 77 91
Bústia de contacte

Pla de perfeccionament tècnic de formadors de formació professional per a l'ocupació (SPEE)

La Subdirecció General de Gestió de la Formació Ocupacional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, ha publicat el Pla de Perfeccionament Tècnic de Formadors de Formació Professional per a l'Ocupació, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de perfeccionament i actualització tècnica i docent dels formadors.

En què consisteix?

Els cursos de perfeccionament tècnic que imparteix la xarxa de Centres Nacionals de FPO per a docents de formació professional per a l'ocupació inclosos en aquest Pla inclouen continguts específics teòrics i pràctics; també es programen cursos de formació didàctica, actualització d'habilitats i competències tècnic-pedagògiques, que afavoreixin l'aplicació de noves tècniques o processos innovadors i àrees prioritàries.

 

Més informació a: http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/formacion_ocupa/cursos/plan_perfeccionamiento/index.html

Qui el pot sol·licitar?

El Pla està dirigit a les persones que realitzen tasques docents de formació professional per a l'ocupació (Formació Ocupacional, Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació), les quals, si reuneixen els requisits, poden sol·licitar les ajudes econòmiques per a les despeses de transport, allotjament i/o manutenció.

Com i quan se sol·licita?

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies abans de la data d'inici de cada curs. Les persones interessades poden trobar més informació, així com la fitxa tècnica de cada curs i el model de sol·licitud, a la següent adreça:
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/formacion_ocupa/cursos/plan_perfeccionamiento/solicitud.html

Com trobar més informació?

Els docents i les docents que necessitin més informació sobre els continguts dels cursos o sobre la valoració dels nivell de coneixements per accedir-hi, poden dirigir-se als centres que imparteixen la formació o al següent correu electrònic: perfeccionamiento.formadores@sepe.es