Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

OFERTA FORMATIVA DEL PROGRAMA FP.CAT

Què és el programa FP.CAT?

El programa FP.Cat disposa d'una xarxa de centres que ofereixen cursos de formació professional integrada adaptada a les necessitats tant dels treballadors i treballadores com ara de les empreses, amb la intenció de facilitar ja sigui l'accés a un lloc de treball qualificat o bé la millora de l'ocupabilitat dels participants.

Tot plegat, ofereix la possibilitat de capitalitzar la formació amb la certificació dels cursos.

Aquests certificats acrediten les competències professionals adquirides i donen dret a l'obtenció, o bé de Certificats de Professionalitat o bé de títols, que són reconeguts pel Departament de Treball i el Departament d'Educació.

Objectius dels centres FP.CAT

  • Impartir una oferta formativa integrada.
  • Vincular-se a l'entorn sectorial i territorial.
  • Implementar un sistema d'informació, orientació i assessorament.
  • Realitzar l'avaluació i acreditació de competències adquirides per experiència o vies no formals de formació.
  • Impulsar projectes d'innovació.
  • Desenvolupar accions de formació de formadors.
  • Incorporar les empreses al sistema integrat de formació.

Beneficiaris del programa

Treballadors i treballadores, ja sigui en situació d'atur o en actiu.

Cursos FP.CAT

Podeu consultar els cursos FP.CAT en el  cercador de cursos del SOC

Acords i referències normatives

  • Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i la Competitivitat de l'Economia Catalana 2008-2011.
  • Programa Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya per a la Integració de la Formació Professional a Catalunya.